live_helpNecessites ajuda?
local_phoneTelèfon
headset_mic

Reserva ara a la nostra web i aconsegueix descomptes exclusius!

 • paid

  Millor preu en línia

  Garantit
 • local_offer

  Descomptes exclusius

  5% de descompte a la nostra web
 • cancel

  Cancel·lació gratuïta

  Tarifa flexible, 24h abans de l'arribada.
 • contact_mail

  Protur Club

  10% descompte i acumula punts
 • credit_card

  Pagament a l'hotel

  Més flexibilitat
DatesSelecciona les dates
Ocupants
single_bed1
person2
person0
child_friendly0
Codi PromocionalPromocode

Reserva ara a la nostra web i aconsegueix descomptes exclusius!

 • paid

  Millor preu en línia

 • local_offer

  Descomptes exclusius

 • cancel

  Cancel·lació gratuïta

 • contact_mail

  Protur Club

 • credit_card

  Pagament a l'hotel

Terminos y condiciones

CONDICIONS GENERALS DE RESERVA

Informació prèvia al procés contractual

Les presents Condicions Generals de Contractació (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre SUBIBOR SL, (en endavant PROTUR) i l'usuari o el client per la contractació realitzada a través dels formularis que PROTUR posa a la seva disposició a https://protur-hotels.com.

La reserva a través dels llocs web de Protur suposarà l'acceptació expressa, pel client o l'usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, així com de les condicions d'ús establertes per a la navegació de l'usuari per les pàgines propietats de Protur. Aquestes condicions seran d'aplicació sense perjuri de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin d'aplicació per a cada cas.

Les presents Condicions Generals estan subjectes a allò disposat a la Llei 7/1998, del 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, del 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Real Decret de 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, del 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 de l'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

Protur es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través de les seves websites per qualsevol forma admissible en dret, i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web o fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant Protur es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA RESERVA
Protur informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web ve detallat a l'apartat denominat Reserves.

Així mateix, Protur informa que l'usuari pot tenir accés a les condicions d'ús polsant sobre l'apartat Nota Legal.
Per la reserva amb Protur a través de la seva website, l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d'ús i generals de reserva. De la mateixa forma, l'usuari declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a l'accés als llocs webs de Protur i la contractació per mitjà dels mateixos. L'usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a altres.

Un cop efectuada la reserva l'usuari visualitzarà la confirmació de la seva reserva a pantalla, podent imprimir-la com a comprovant de la reserva efectuada.

La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l'usuari) no tindran validesa com a factura.

Com a norma general i excepte que expressament es pacti una altra cosa, les habitacions podran ser emprades a partir de les 14:00 del dia següent d'arribada i hauran de quedar lliures abans de les 12:00 del dia de sortida. La reserva estarà garantida fins a les 18:00 hores del dia d'arribada, de forma que en el supòsit que l'usuari prevegi la seva arribada a l'hotel a hores distintes a les ressenyades, serà convenient comunicar amb la major anticipació possible aquesta circumstància.

FUNCIONAMENT DE LA RESERVA

Oferta de reserves i referència de preus.

Les ofertes seran vàlides i únicament durant el període fixat i les condicions exposades per Protur a la publicitat, o en el seu defecte, durant el temps en què siguin accessibles als clients per a la seva contractació efectiva. Protur es reserva el dret de comprovar el compliment de les condicions per poder aplicar l'oferta.

Indicació dels preus.

Cada possible reserva oferta tindrà indicació del seu preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, en el seu cas, sigui d'aplicació. Els preus indicats a pantalla seran els vigents a cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, Protur ho comunicarà al client, via e-mail, abans de procedir el cobrament de la reserva.

Com a norma general, el preu de la reserva inclou exclusivament: allotjament, allotjament i mitja pensió, allotjament i tot inclòs o allotjament i desdejuni. La disponibilitat i preu de les peticions de serveis especials, com la necessitat d'un bressol, llit supletori, etc, que no hagin pogut ser inclosos en el càlcul de la reserva on-line, quedaran pendents de la confirmació per part de l'hotel, confirmació que es realitzarà per telèfon o per escrit al client.

El càlcul total i final de la reserva inclou l'IVA o IGIC, excepte que no s'incloguin expressament. Qualsevol altra taxa o impost que afecti el seu preu final es liquidarà addicionalment a l'establiment hoteler.

L'accés als descomptes per edat s'haurà d'acreditar mitjançant DNI, passaport o llibre de família a l'inici de la prestació de serveis. Nens: 0-6 GRATIS Nens: 7-12 50% desc. Descomptes aplicats sempre amb dos adults a l'habitació.

En Apartahoteles els nens són de 7-14 anys (a excepció del Protur Vista Badia Aparthotel que són fins a 12 anys)

Disponibilitat

La disponibilitat de les ofertes oferides per Protur a través de les seves pàgines web pot variar en funció de la demanda dels clients. A pesar de que Protur actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquell moment. En aquest cas, Protur remetrà un e-mail al client informant-li de la impossibilitat de la disponibilitat de l'oferta.

Formes de pagament (reserva).

Pagament a l'hotel, realitzar la seva reserva i paga a l'arribada a l'hotel, disposes d'altres opcions de pagament, Paypal o transferència bancària que s'abonarà un 10%. En l'opció de pagament per transferència les despeses bancàries corren a compte del client . El tant per cent restants haurà de ser abonat en el moment d'efectuar el check-in a l'hotel. (Exceptuant reserves amb condicions especials) Es pot realitzar el pagament de l'import restant per mitjà de transferència bancària o targeta (sempre mitjançant formulari/autorització enviat per correu electrònic). Es podrà fraccionar el pagament de l'import restant amb un màxim de 3 pagaments amb un import mínim de 600 EUR per pagament.

Només podran optar al pagament per transferència les reserves que es realitzin 10 dies o més abans de la data d'arribada. Si la transferència no arribés en un període de 5 dies laborables des de la data de reserva, Protur es reserva el dret de procedir automàticament a l'anul·lació de la mateixa.

Reserves amb condicions especials o tarifes No Reemborsables. Pagament per endavant del 100% de l'import. No s'accepten modificacions, i en cas de cancel·lació no es procedirà a la devolució de l'import baix cap concepte.

Cancel·lació de reserves

Cancel·lació de la reserva. La reserva efectuada podrà cancel·lar-se via correu electrònic a infor@proturhotels.com o via fax al +34 971 585 157 indicant sempre el nombre de referència.

En cas d'anular la reserva amb menys de 24 hores d'antelació o de no presentar-se, es carregarà a l'usuari l'import d'un vespre i es procedirà a la cancel·lació de la reserva.

Les despeses bancàries generades per anul·lacions de reserves aniran a compte del client. En tot cas es remetrà la corresponent factura a la direcció manifestada pel client a l'hora de registrar-se.

Reserves amb condicions especials o tarifes No Reemborsables. Pagament per endavant del 100% de l'import. No s'accepten modificacions, i en cas de cancel·lació no es procedirà a la devolució de l'import baix cap concepte.

Modificacions de reserves

Modificació de la reserva. La reserva efectuada es podrà modificar, en un moment posterior, via correu electrònic a info@proturhotels.com, o via fax al +34 971 585157 indicant sempre el número de referència. L'èxit de la modificació dependrà de la disponibilitat de Protur Hotels al moment de la petició.

La modificació de la reserva estarà subjecta a disponibilitat de l'hotel, i s'aplicarà el preu i les condicions que estiguin vigents en el moment en la data de sol·licitud de la modificació.

La segona modificació i successives de la reserva realitzada per part del client, suposarà un desemborsament de 6€ a causa de despeses de gestió administrativa.

Reserves amb condicions especials o tarifes no reemborsables. Pagament per avançat del 100% de limport. No s'accepten modificacions, i en cas de cancel·lació no es procedirà a la devolució de l'import en cap concepte.

Modificacions excepcionals de tarifa No Reemborsable o Tarifa Semi-no reemborsable: Les modificacions excepcionals, comportessin una penalització, que variarà depenent de les dates i condicions. No es realitzaran abonaments ni compensacions en cas de preus inferiors al de la reserva inicial.

SORTIDA IMPREVISTA

Bei einer vorzeitigen Abreise nach 11 Uhr morgens wird eine zusätzliche Nacht inklusive der gebuchten Verpflegungsleistung berechnet. Nur bei der Buchung eines flexiblen Tarifes können die nicht genutzten Nächte bei vorzeitiger Abreise erstattet werden, hierzu wenden sich die Gäste bitte per Mail an die Buchungsabteilung : info@proturhotels.com um Ihre mögliche Erstattung bearbeiten zu können.

Impost turístic de les Balears

Posem en el seu coneixement que el Parlament Balear ha establert un nou impost que grava les estades en qualsevol establiment turístic de Balears des de l'1 de juliol de 2016 (Llei 2/2016, de l'Impost sobre Estades Turístiques a Illes Balears).

L'impost ascendeix a un import d'entre 4 i 1 € per cada dia d'estada o fracció, més el 10% d'IVA. La tarifa aplicable depèn del tipus d'establiment turístic, així com de la seva categoria, segons la següent taula:


Resulta aplicable una bonificació del 75% per a estades de temporada baixa (de l'1 de novembre al 30 d'abril de l'any següent), així com una altra bonificació del 50% per als dies 9º i següents d'una mateixa estada. Així mateix, els hostes menors de 16 anys estan exempts del pagament de l'impost.

Per tant, qualsevol persona física (amb almenys 16 anys complerts) que realitzi una estada en un establiment turístic de Balears està obligada a satisfer aquest impost mitjançant el seu pagament al titular de l'explotació de l'establiment turístic en el qual s'allotgi.

Conseqüentment, i en la nostra condició d'obligats a la liquidació d'aquest impost davant les Autoritats Fiscals de Balears, li informem que en compliment de la normativa vigent, abans que finalitzi la seva estada en el nostre establiment, procedirem a sol·licitar-li el pagament d'aquest impost.

La recaptació de l'impost nodrirà un Fons per al foment del turisme sostenible la finalitat del qual serà el finançament dels projectes que contribueixin a l'impuls d'un turisme sostenible, responsable i de qualitat, concretament, per a la protecció del mitjà natural, rural, agrari i marí, el foment de la desestacionalización, patrimoni històric i cultural, R+D+i, formació i ocupació. Aquests projectes seran seleccionats per una Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible formada per representants del Govern Balear, Consells Insulars, Ajuntaments, agents econòmics i socials, i altres entitats. Aquesta Comissió elaborarà un pla anual que fixarà els objectius anuals prioritaris, amb criteris d'equilibri territorial.

Per a qualsevol dubte o aclariment que pogués precisar en relació amb l'Impost sobre Estades Turístiques a Illes Balears posem a la seva disposició el telèfon d'informació de l'Agència Tributària de les Illes Balears: 901 201 530.

Bono regalo

- El preu dels nostres productes està reflectit en euros i amb IVA inclòs.

- Juntament amb el preu del producte poden aplicar-se despeses d'enviament que es publicaran a la web i al moment de la compra. IMPORTANT: actualment no es realitzen enviaments a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla. El Termini de lliurament és de 8 dies per a Península i Balears. Per favor, els temps de lliurament són una estimació i estan subjectes a alguns retards en períodes d'alta activitat.

- Acceptem les següents formes de pagament:

- Targeta de crèdit: Visa, Mastercard, America Express

- Targeta de dèbit: Visa electró, Servired i Maestro

- Paypal

- Als receptors de determinats bonos regalo se'ls podrà exigir que reuneixi una sèrie de condicions personals com per exemple edat, estat de salut, etc... Aquestes condicions podran ser consultades en la descripció del producte o posant-se en contacte amb el proveïdor de l'activitat.

- Si arriben tard a l'activitat reservada amb el bono regalo, pot reduir el temps de l'activitat o anul·lar la cita implicant la pèrdua del bono regalo.

- En cas de fer ús d'algun servei ofert per l'allotjament i no inclòs en el bono, est, serà abonat en el mateix allotjament.

- Una vegada realitzada la compra del bono, en cap cas es retornarà l'import corresponent a la compra del bono.

- La reserva de data per gaudí del bono regalo, ha de fer-se amb almenys 48h d'antelació.

- Una vegada realitzada la reserva no s'admetran cancel·lacions. Únicament es podrà canviar en cas que a Protur hotels no li suposi cap perjudici.

- Els bonos seran vàlids fins a la data de caducitat expressada en el bono. No serà extensible. La no utilització d'aquest bono no origina dret a reemborsament.

- Un mateix allotjament pot estar en diferents bonos amb diferents dependències, ja sigui per la tipologia o diferent tarificació de les seves habitacions o apartaments. Protur hotels es compromet a reservar la dependència corresponent en cada bono.

- bono subjecte a disponibilitat. És necessari presentar i lliurar el bono a l'arribada a l'establiment. És imprescindible identificar sempre al moment de realitzar la reserva que es disposa d'aquest bono i indicar el nombre del mateix.

- Protur hotels es reserva el dret de modificar les tarifes sense previ avís, garantint el preu pagat al moment de la compra.

- En casos de bonos regalo d'allotjament, el preu d'aquest producte no inclou la taxa turística dels establiments hotelers en les Illes Balears, aplicable segons la Llei 2/2016, l'import de la qual variarà en funció de la categoria de l'hotel Dita taxa + IVA, hauran de ser directament abonats pel client en la recepció de l'hotel a la seva arribada.

Drets i deures del client:

Drets del client:

 • Tota la informació proporcionada al client tindrà el caràcter vinculant per l'oferent en els termes establers per la legislació protectora dels consumidors.

 • Tot usuari dels serveis turístics té dret a que els bens i els serveis que adquireixi siguin de la categoria o requeriments legals contractats o d'aquella qualitat que guardi proporció directa amb la categoria de l'establiment turístic.

 • Tots els establiments tenen l'obligació de tenir a disposició del client el llibre de reclamacions on fer constar les seves queixes. Per formular una queixa, sol·liciti aquests fulls, empleni amb les seves dades personals i indiqui clarament el motiu de la queixa.

Deures del client:

 • En el gaudi dels serveis turístics contractats, tot usuari té les següents obligacions:

 • Pagar el preu dels serveis contractats, sense que la presentació d'una queixa o reclamació li eximeixi d'aquesta obligació.

 • Complir les normes particulars de l'establiment hoteler els serveis dels quals gaudeixi.

 • Observar les normes de higiene, educació i bones costums cap a la resta d'usuaris i del personal de l'establiment hoteler que li presti el seu servei.

 • Respectar l'entorn mediambiental.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de PROTUR HOTELS situat en AVINGUDA MAGNOLIA 6 07559, CALA BONA (ILLES BALEARS), amb la finalitat de atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès.

En compliment amb la normativa vigent, PROTUR HOTELS informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

PROTUR HOTELS informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que SA COMA RESORT SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@proturhotels.com.

Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de PROTUR HOTELS, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902.877.192.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb l'enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de PROTUR HOTELS. "

PROTUR HOTELS compost per:

SA COMA RESORT SL

B58252669

Avda. Magnolia 6 07559, Cala Bona

PROMOCIONES TURISTICAS DE CALA MILLOR SL

B07160393

Avda. Magnolia 6 07559, Cala Bona

COTE SA

A07033491

Avda. Magnolia 6 07559, Cala Bona

HOTEL SEREMAR S.L.

B04058194

Avda. Seremar 93 04740 Roquetas de Mar

SUBIBOR S.L.

B79214995

Avda. Magnolia 6 07559, Cala Bona

Jurisdicció

Protur es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. En cas que sorgís qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre la jurisdicció i competència al respecte. Protur té el seu domicili a BALEARS, Espanya.

L'informem que el text oficial és la versió en espanyol d' https://protur-hotels.com/terminos-y-condiciones . Proporcionem aquesta traducció perquè els nostres clients de tot el món puguin accedir fàcilment al contingut de la web.

Avantatges reserva directa

 • thumb_upMillor preu en líniaGarantit
 • alternate_emailCancel·lació gratuïtaTarifa flexible, 24h abans de l'arribada
 • account_balance_walletPagament a l'hotelMés flexibilitat
 • local_offerDescomptes exclusius-5% Codi promocional: 5EXTRA
 • card_giftcardProtur clubSol·liciti la targeta i acumuli punts
Inscriute a Protur Club

Inscriute a Protur Club

Sol·licita gratuïtament la targeta Protur club i comença a guanyar punts amb cada reservaVull saber-ne més
Bono Regal

Bono Regal

Petits detalls, grans sorpreses.
Una manera ràpida, còmoda, i flexible de regalar una experiència als que més volem. Un regal diferent, un regal especial...Vull saber-ne més
Naturalesa i medi ambient

Naturalesa i medi ambient

Ens agrada pensar en verd
En Protur Hotels posem especial cura a preservar el medi ambient en tot el que fem.

Vull saber-ne més
Contacta amb nosaltreslocal_phoneAtenció al client

(+34) 971 587 662

Dl-Dv 8:00-14:00 / 15:00-18:00
Ds 08:30-13:30

Informeu-vos de tot subscrivint-vos al butlletímail
Segueix-nos a les xarxes socials

Utilitzem cookies, pròpies i de tercers, per a optimitzar la seva visita i millorar els nostres serveis mitjançant la personalització dels nostres continguts i publicitat basant-se l'anàlisi de la seva navegació. Si prem el botó "Acceptar cookies i continuar" autoritza la instal·lació de cookies d'anàlisi, publicitàries i de seguiment per a tots aquests fins. Pot rebutjar les galetes a 'Configuració' o pulsant 'Denegar cookies'.

Denegar cookies
Configuració
Acceptar cookies i continuar