Termes i condicions

 • La targeta Protur Club es propietat de Protur Hotels, el qual es reserva el dret de cancelar-la en cas que, per part del titular, no es faci un bon us de la mateixa.
 • Poden optar als avantatges que ofereix la targeta Protur Club totes les persones físiques, majors d'edat, exceptuant els professionals del sector.
 • Un client podrà beneficiar-se de totes les ventatges del programa Protur Club desde el moment que s'identifiqui com a titular amb el seu número de targeta. Cada vegada que'l titular efectuï una reserva, esta obligat a identificar-se com a tal, indicant el seu número de titular i presentant la seva targeta a recepció a la seva arribada a l'hotel. Els punts de cada estància sempre es sumaran el dia següent de la seva sortida i no es podran acumular punts per estàncies anteriors a la seva inscripció com a soci de Protur Club. Per l'acumulació de punts es obligatori mostrar la seva targeta Protur Club al realitzar qualsevol despesa a Protur Hotels. No es podran acumular punts per estades o despeses ja gaudides si no s'han identificat com a socis de Protur Club.
 • Els beneficis oferts pel programa Protur Club no son compatibles ni acumulables als altres programes de fidelització, a no ser que Protur Hotels determini el contrari. cada titular podrà tenir una sola conta Protur Club.
 • Les reserves de les diferents opcions estan subjectes a disponibilitat.
 • Només serà possible descomptar punts Protur Club de la factures d'estades de reserves realitzades a través de www.proturhotels.com, que no hagi pagat el total de l'estada i que sigui una tarifa flexible. La quantitat dependrà dels punts disponibles en el moment del check in a l'hotel i és imprescindible mostrar a la arribada la seva targeta Protur Club. En el cas que en una mateixa habitació sigui ocupada per diversos membres Protur Club, només un de socis prodrà descomptar punts en la factura de l'estada.
 • A partir del 10/12/2011 entrarà en vigor el nou sistema Protur Club, que substituirà a l'anterior (de Novembre 2002) i automàticament es regularan els punts acumulats. Protur Hotels es reserva el dret de cancelar o canviar les condicions del Programa Protur Club de manera total o parcial. Protur Club farà tot el possible per informar en la deguda antelació de la cancel·lació canvis en el programa, no es responsabilitzarà de les pèrdues o danys ocasionats al titular per aquest suposats. en cas d'anulació del mateix, tots els punts acumulats pels titulars seran cancel·lats.
 • Tots els socis que hagin gaudit d'una estada gratuïta per desena estada Protur Club vigent en l'antic sistema Protur Club, els punts acumulats amb l'antic sistema seran reduïts a la meitat.
 • Protur Hotels no es fa responsable de la correspondència extraviada o retardada en el correu, ni dels errors de la descripció o tipogràfics en el material imprès enviats als titulars, i es reserva el dret de corregir-los.
 • Els punts Protur Club no es reemborsaran econòmicament. Els punts Protur Club no són transferibles entre els socis.
 • Les estades de socis Protur Club liquidades amb la targeta de col · laboradors no donarà dret a l'acumulació de punts.
 • Els punts Protur Club caduquen el tercer any de la data d'obtenció.
 • Al complimentar la sol·licitud d'inscripció del Programa Protur Club, cada titular accepte i autoritza a Protur Hotels a utilitzar i tractar les dades personals subministrades amb la finalitat de dur a terme una oferta de productes i serveis personalitzats per millorar la relació comercial amb els nostres clients. En aquest sentit Protur Hotels informa que pel correcte funcionament del programa les seves dades personals seran tractades per Protur Hotels. Per aquesta raó i d'acord amb allò establert a la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LPD) s'ha procedit a la creació d'un fitxer de dades de caràcter personal en les quals es recullen aquells necessaris pel funcionament del programa. Aquest fitxer ha sigut degudament inscrit a l'agencia de protecció de dades. Protur Hotels garanteix l'adopció de mesures oportunes per assegurar la confidencialitat d'aquestes dades i en el cas que que aquest no estigui d'acord amb el tractament de les seves dades de caràcter personal, es pot dirigir a l'oficina central de Protur Hotels Sita en Avda. Magnòlia nº 6, Cala Bona (Son Servera) – Illes Balears, Espanya, on podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació o oposició.
 • Protur Hotels haurà d'estar informat de qualsevol canvi de nom, direcció per part del titular, de forma escrita o be per correu, fax o e-mail.
 • Els termes i condicions del Programa Protur Club es regeix d'acord a la normativa legal en aquesta matèria vigent a Espanya i subjecta als jutjats i tribunals de Palma de Mallorca.
 • El programa Protur Club queda regulat a partir d'aquest moment per les presents condicions i es declara expressament que queda anul·lada qualsevol normativa reguladora anterior.

El seu navegador no està actualitzat!

Actualitzi el seu navegador per veure la nostra pàgina web correctament.

Utilitzem cookies, pròpies i de tercers, per a optimitzar la seva visita i millorar els nostres serveis mitjançant la personalització dels nostres continguts i publicitat basant-se l'anàlisi de la seva navegació. Si prem el botó "Accepta galetes i continuar" autoritza la instal·lació de cookies d'anàlisi, publicitàries i de seguiment per a tots aquests fins. Pot rebutjar les galetes a 'Configuració'.

Configuració
Acceptar cookies i continuar